Privacy policy and general conditions of the promotion

3. Учасники Розіграшу Акцій

 1. 3.1. Учасниками Розіграшу Акції (далі – Учасники Розіграшу або Учасники) є:
 2. 3.1.1. громадяни України, яким на момент початку проведення Акції вже виповнилось 18 років, які проживають на території України ( крім територій, які тимчасово окуповані Російською Федерацією та на яких проводяться бойові дії) та на період проведення Акції виконали всі визначені правила цієї Акції, що викладені нижче;
 3. 3.1.2. надали Організатору до вказаного терміну для окремого Розіграш Акції номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти в Опитувальнику;
 4. 3.1.3. виконали усі умови передбачені Правилами для кожного окремого Розіграшу Акції;
 5. 3.1.4. іноземці та особи без громадянства, які на час проведення рекламної Акції на законних підставах перебувають на Території проведення рекламної Акції, мають право брати участь згідно діючого законодавства України та своєю участю в конкурсі погоджуються з умовами діючого оподаткування нерезидентів України.
 6. 3.2. Не визнаються Учасниками Розіграшу Акції і не мають права брати в ній участь:
 7. 3.2.1. працівники Організатора Розіграшу Акції і будь – яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Розіграшу Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 8. 3.2.2. участь в Розіграшу Акції недієздатних та неповнолітніх осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України;
 9. 3.2.3. особи які є громадянами, або мають відношення до Російської Федерації, Республіки Білорусь та інших країн, які підпадають під санкції передбачені згідно чинного законодавства України;
 10. 3.2.4. особи які не відповідають умовам та не виконують умови даних Правил та передбачених умов для кожного окремого Розіграшу Акції.
 11. 3.3. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
 12. 3.3.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 13. 3.3.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 14. 3.3.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.

4. Призовий фонд Розіграшу (рекламних Акцій):

 1. 4.1. Фонд призів формується на розсуд Організатора для кожного окремого Розіграшу (рекламної Акції)..
 2. 4.2. Під призом розуміється передача Організатором Переможцю товару на умовах продажу за 1,00 грн. з урахуванням ПДВ;
 3. 4.3. Кількість призів: для кожної окремого Розіграшу Акції визначається окремо та зазначаються в умовах кожного Розіграшу Акції.
 4. 4.4. Призовий фонд Розіграшу Акції обмежений і складає зазначену в п. 4.3. кількість.
 5. 4.5. Організатор залишає за собою право збільшити кількість призів Розіграшу або додатково включити в Розіграші Акції інші призи, не передбачені цими Правилами.
 6. 4.6. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю призів.
 7. 4.7. Заміна призів передбачених кожним окремим Розіграшем Акцією будь-яким іншим благом не допускається.
 8. 4.8. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.
 9. 4.9. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які отримали приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.


5. Порядок участі в Розіграші Акції:

 1. 5.1. Порядок участі в Розіграші Акції визначається окремо для кожного Розіграшу Акції та зазначаються в умовах кожного окремого Розіграшу Акції.

6. Права та обов’язки Учасника Акції.

 1. 6.1. Права Учасника Акції :
 2. 6.1.1. Ознайомлюватись з офіційними правилами Акції.
 3. 6.1.2. Брати участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами та умовами проведення Акції;
 4. 6.1.3. Отримувати інформацію про зміну Правил Акції та Розіграшу призів.
 5. 6.2. Обов’язки Учасника Акції:
 6. 6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.


7. Права та обов’язки Організатора

  1. 7.1.Обов’язки організатора:
  2. 7.1.1. Провести Розіграш Акції у відповідності з даними Правилами Акції.
  3. 7.1.2. Видати Призи переможцям Акції, що виконали всі умови цих Правил.
  4. 7.2. Права Організатора:
  5. 7.2.1. Організатор Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та чинним законодавством України.
  6. 7.2.2. Відмовити у видачі приза Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил Акції правильно та у повному обсязі.
  7. 7.2.3. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції.
  8. 7.2.4. Відмовити у видачі Призу (Головного Призу) у випадках зазначених в п.10 даних Правил.

8. Умови визначення переможців Розіграшу Акції.

 1. 8.1. Визначення Учасників, які отримають право на отримання призу (далі – «Переможці»), здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури:
 2. 8.1.1.Визначення Переможців відбувається за допомогою сайту https://www.random.org
 3. 8.1.2. Переможці будуть визначені випадковим чином серед групи Учасників Розіграшу.
 4. 8.2. Визначення Переможців, які отримали право на отримання призу Розіграшу, відбувається в офісі Організатора, за участю уповноважених представників Організатора
 5. 8.3. Результати визначення Переможців Розіграшу, які отримали право на отримання призу, оформляються протоколом, який підписується представниками Організатора.
 6. 8.4. Результати Розіграшу, тобто інформація про Переможців, буде розміщена на сайті http:/ www.bobo.ua, а також Переможцям буде здійснено дзвінок та/або надіслано смс- повідомлення на номер мобільного
 7. телефону та/або надіслано лист на електронну адресу, зазначену ними в Опитувальниках.
 8. 8.5.Призи вручаються Переможцям…………………………………………………….
 9. 8.6. Один Учасник може стати лише один раз Переможцем в рамках даного Розіграшу.
 10. 8.7. Детальні умови кожного окремого Розіграшу Акцій, а саме ці Правила, так само як і інша інформація, що стосується Розіграшу, розміщуються на сайті http:// www.bobo.ua, на продукції Організатора та на сторінках у соціальних мережах:

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акцій:

 1. 9.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження строку Акції, збільшення призового Фонду Акції інших змін, будуть здійснюватися на офіційних сторінках Організатора у відповідних соціальних мережах, розміщуються на сайті http:// www.bobo.ua. та на продукції Організатора.
 2. 9.2. Результати Акції публікуються на офіційних сторінках Організатора у відповідних соціальних мережах, розміщуються на сайті http:// www.bobo.ua.
 3. 9.3. Строк проведення Акцій та конкурсів може бути змінений Організатором за його власним рішенням самостійно, або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.
 4. 9.4. Рішення щодо зміни строків та умов Акції та конкурсів опубліковуються Організатором у загальний доступ у порядку, передбаченим цими Правилами


10. Надання інформації (персональних даних).

  1. 10.1. Для отримання призу в рамках цього Розіграшу Учасник повинен надати Організатору інформацію (в т.ч. особисті дані), визначену даними Правилами.
  2. 10.2. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність даних наданої ним інформації.
  3. 10.3. Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
  4. 10.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).
  1. 10.5. Права Учасника як суб’єкта персональних даних. Учасник має право:
  2. 10.5.1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;
  3. 10.5.2. вимагати від Організатора як володільця його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
  4. 10.5.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

11. Обмеження Розіграшу

 1. 11.1. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв’язку, будь-які помилки поштових, кур’єрських або інших служб, в результаті яких поштові та електронні відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
 2. 11.2. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих призів Переможцями Розіграшу після їх одержання, та за неможливість Переможців Розіграшу скористатися наданим призом з будь-яких причин.
 3. 11.3. Організатор не вступає в будь-які спори щодо визнання будь-яких осіб Учасниками та прав на отримання призів. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
 4. 11.4. Отримання призу допускається тільки особами, які є Учасниками Акції.
 5. 11.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси).
 6. 11.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь- яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Розіграшу є остаточними і не підлягають перегляду.
 7. 11.7.Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

12. Загальні умови Акції

 1. 12.1. Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил;с
 2. 12.2. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Подарунків, після їх отримання Учасником;
 3. 12.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати;
 4. 12.4. Організатор забезпечує об’єктивність і неупередженість визначення Переможців Конкурсів і Акцій;
 5. 12.5. Всі результати Акцій остаточні й оскарженню не підлягають;
 6. 12.6. Процедура визначення одержувачів Подарунків не переслідує мети отримання прибутку;
 7. 12.7. Для організації та проведення Акцій, а також для здійснення контролю за перебігом акцій Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку;
 8. 12.8. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, включаючи зміни стосовно строків отримання подарунків, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на соціальних мережах проведення Акції;
 9. 12.9. Організатор Акції залишає за собою право змінювати подарунковий фонд Акції та/або окремих видів подарунків Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами;
 10. 12.10. Загальні правила проведення конкурсів та акцій можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Конкурсів і Акцій в односторонньому порядку. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов;
 11. 12.11. Вартість 1 (однієї) одиниці Призового фонду (призу) для переможців Акції – 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.).

13. Інші положення:

 1. 13.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Конкурсу, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції;
 2. 13.2. Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується з Умовами Конкурсу і повинен їх виконувати;
 3. 13.3. Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції;
 4. 13.4. Організатор залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника;
 5. 13.5. Організатор не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили;
 6. 13.6. Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Конкурсі та отримання заохочення лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди Організатора;
 7. 13.7. Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Організатор самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 8. 13.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України;
 9. 13.9. Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 10. 13.9.1. Організатор Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами;
 11. 13.9.2. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції;
 1. 13.10. Просимо взяти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити Конкурси та Розіграші, навіть якщо таке припинення станеться до його закінчення. В такому випадку Переможець визначатиметься не буде. Інформація про припинення Конкурсів і Розіграшів буде публікуватися обов’язково;
 2. 13.11. Організатор Розіграшу гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних. Надання інформації іншим особам можливе лише на підставах і в порядку, визначеному чинним законодавством України;
 3. 13.12. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Розіграшу.
 4. 13.13. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Розіграшу та / або отримання призу тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші та отримання призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації;

 

14. Застереження:

  1. 14.1. Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь – спочатку читайте уважно Правила Розіграшу.
  2. 14.2. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити Розіграш рекламної Акції, навіть якщо таке припинення відбудеться до його закінчення. У такому випадку Переможець визначатися не буде. Інформація про припинення Розіграшу буде публікуватися.
  3. 14.3. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.